Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50239 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341525
Katalogové èíslo 505808
Název dokumentu Drážní zařízení - Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro posun
Anglický název Railway applications - Radio remote control system of traction vehicle for shunting application
Datum vydání 01.10.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.200 - Dálkové ovládání. Dálkové měření
45.060.10 - Trakční kolejová vozidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 502392018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
60595ČSN EN 50239 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50239 ed. 2 Tato evropská norma obsahuje aplikační požadavky týkající se dálkového radiového řízení hnací jednotky pro posun obsluhované personálem, který není fyzicky přítomen u ovládacích prvků v kabině vozidla. Specifikace požadavků na rádiové prostředky a bezdrátové protokoly, stejně jako specifikace požadavků na bezdrátovou komunikaci mezi jednotlivými prvky vlaku, nejsou předmětem této normy. Tato evropská norma je použitelná pro nově vyráběná vozidla a dodatečně vybavená vozidla.