Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50643
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 368639
Katalogové èíslo 505788
Název dokumentu Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře - Měření spotřeby zasíťovaných síťových zařízení v pohotovostním režimu
Anglický název Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of networked standby power consumption of edge equipment
Datum vydání 01.09.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.260 - Kancelářské stroje
97.030 - Elektrická zařízení v domácnostech obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 506432018
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
510849ČSN EN 50643 2018A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50643 Tato evropská norma specifikuje metody měření spotřeby elektrického výkonu v zasíťovaném pohotovostním režimu a reportování výsledků pro síťová zařízení. Spotřebu výkonu v pohotovostním stavu (jiném než je zasíťovaný pohotovostní režim) pokrývá EN 50564, včetně rozsahu vstupního napětí. Tato evropská norma také poskytuje metodu pro zkoušení managementu výkonu, a zda je možno deaktivovat bezdrátová síťová spojení. POZNÁMKA 1: Tato norma byla napsána zejména pro podporu Nařízení komise (EU) č. 801/2013 pro měření energetické spotřeby v zasíťovaném pohotovostním režimu. Tato norma se používá na elektrické výrobky se jmenovitým vstupním napětím 230 V AC pro jednofázové výrobky a 400 V AC pro třífázové výrobky. POZNÁMKA 2: Měření energetické spotřeby a vlastnosti výrobků během plánovaného používání jsou celkově specifikovány v produktových normách a nejsou pokryty touto normou. POZNÁMKA 3: Termín "výrobek" zahrnuje v této normě domácí jednoduchá zařízení nebo výrobky informační technologie, spotřební elektroniku, audio, video a multimediální systémy, ačkoliv lze metodologii měření použít i na jiné výrobky. Tam, kde je tato norma zmiňována ve více specifických normách nebo postupech, mohla by definovat a oslovit příslušné podmínky, v nichž se tyto zkušební postupy používají.