Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 50291-1 ed. 2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 378372
Katalogové číslo 505713
Název dokumentu Detektory plynů - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky
Anglický název Gas detectors - Electrical apparatus for detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements
Datum vydání 01.09.2018
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.10.2018
Věstník vydání (měs/rok) 9/18
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 50291-12018
Změny
Opravy
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
512830ČSN EN 50291-1 ed. 2 2018Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
87197ČSN EN 50291-1 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50291-1 ed. 2 Tato evropská norma stanoví všeobecné požadavky pro konstrukci, zkoušení a funkční vlastnosti elektrických zařízení pro detekci oxidu uhelnatého, navržených pro trvalý provoz v obytných prostorách. Cílem je detekovat vadné spotřebiče na fosilní paliva nebo pevná paliva tak, aby mohly být opraveny nebo vyměněny. Funkcí této normy není monitorování spodní úrovně CO pro ochranu zdraví. (Příloha F uvádí doporučení jednotek pro zobrazování dolních mezí koncentrací CO (výstražné meze). Zařízení mohou být napájena ze sítě nebo z baterií. Tato zařízení jsou určena pro výstražnou signalizaci při hromadění CO tak, aby obyvatelé mohli reagovat dříve, než budou vystaveni významnějšímu nebezpečí. Dodatečné požadavky pro zařízení určená pro použití v rekreačních dopravních prostředcích a podobných prostorách jsou uvedeny v EN 50291-2. POZNÁMKA 1: Pro prázdninové karavanové domy platí EN 50291-1. Tato norma definuje dva typy zařízení takto: - zařízení typu A - zajišťuje vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci a výstupní funkci ve formě výstupního signálu, který může působit přímo nebo nepřímo na větrání nebo jiné pomocné zařízení; - zařízení typu B - zajišťuje pouze vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci. POZNÁMKA 2: Oba typy A a B mohou být propojeny. Tato norma neplatí pro dále uvedená zařízení: - pro detekci hořlavých plynů, jiných než je oxid uhelnatý (viz EN 50194-1); - pro detekci CO v průmyslových instalacích nebo komerčních prostorách (viz EN 45544-1, EN 45544-2 a EN 45544-3); - pro měření CO pro účely detekce kouře a požáru; - měření CO na parkovištích aut a v tunelech. POZNÁMKA 3: Viz EN 50545-1.