Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1381
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731766
Katalogové èíslo 505702
Název dokumentu Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje
Anglický název Timber structures - Test methods - Load bearing stapled joints
Datum vydání 01.09.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.080.20 - Dřevěné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13812016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
500012ČSN EN 1381 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1381 Tato norma stanovuje zkušební metody pro určování charakteristik únosnosti a přetvoření sponkových spojů v nosných dřevěných konstrukcích. Tyto metody posuzují spoje prvků ze dřeva (rostlého dřeva nebo lepeného lamelového dřeva), nebo materiálů na bázi dřeva, v kombinaci uvažované pro použití v praxi, při použití všech typů sponek s kruhovým průřezem do průměru 3 mm, nebo s obdélníkovým nebo oválným průřezem do 4 mm 2 mm. Těmito metodami se určují charakteristiky zatížení-posunutí a maximální zatížení spojů s příčně namáhanými sponkami, přičemž jsou možné různé úhly mezi působící silou a směrem vláken dřeva, nebo hlavním směrem u materiálů na bázi dřeva.