Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1382
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731767
Katalogové èíslo 505701
Název dokumentu Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení spojovacích prostředků
Anglický název Timber Structures - Test methods - Withdrawal capacity of timber fasteners
Datum vydání 01.09.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.080.20 - Dřevěné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13822016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
500019ČSN EN 1382 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1382 Tato norma stanovuje zkušební metodu pro určování únosnosti na vytažení spojovacích prostředků, které byly zaraženy do dřeva (rostlého dřeva, LVL, CLT a lepeného lamelového dřeva). Zkušební metoda platí pro všechny typy hřebíků, vrutů a sponek.