Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 13381-1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730858
Katalogové číslo 505660
Název dokumentu Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány
Anglický název Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 1: Horizontal protective membranes
Datum vydání 1.9.2018
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.10.2018
Věstník vydání (měs/rok) 9/18
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 13381-12014
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
96282ČSN EN 13381-1 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13381-1 Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení schopnosti vodorovné ochranné membrány, při použití jako požárně dělicí konstrukce, přispívat k požární odolnosti normových vodorovných nosných konstrukčních prvků definovaných v 6.4.2. Zkouška vodorovné ochranné membrány instalované pod konkrétní nenormovou stropní konstrukcí má být provedena podle EN 1365-2. Tato evropská norma obsahuje požární zkoušku, která specifikuje zkoušky, které se provádí s vodorovnou ochrannou membránou, spolu s chráněným konstrukčním prvkem, vystavenou požární zkoušce podle postupů definovaných v této normě. Membrána je vystavena působení požáru podle tepelné křivky uvedené v EN 1363-1 zespodu. Zkušební metoda vytváří opatření, přes specifikované volitelné doplňkové postupy, ke sběru dat, které mohou být použity jako přímý vstup pro výpočet požární odolnosti podle postupů uvedených v EN 1992-1-2, EN 1993-1-2, EN 1994-1-2 a EN 1995-1-2. Tato evropská norma také obsahuje vyhodnocení, které poskytuje informace týkající se analýzy zkušebních údajů a pokyny pro vyjádření výsledků požární zkoušky, z hlediska kritéria nosnosti chráněného vodorovného konstrukčního prvku. Za zvláštních podmínek, uvedených v národních stavebních nařízeních, se zde může vyskytnout požadavek, že je nutné ochranný materiál vystavit křivce pomalého zahřívání. Tato zkouška a zvláštní okolnosti pro její použití jsou uvedeny v příloze C. Omezení aplikace výsledků vyhodnocení z požární zkoušky jsou stanoveny, spolu s povolenou oblastí přímé aplikace výsledků na jiné konstrukce, membrány a montážní vybavení. Tato evropská norma platí pouze pro případy, kdy je mezi vodorovnou ochrannou membránou a nosným konstrukčním prvkem mezera a dutina. Jinak se podle potřeby použijí zkušební metody uvedené v prEN 13381-3, EN 13381-4 nebo prEN 13381-5. Zkoušky mají být provedeny bez dodatečných hořlavých materiálů v dutině. Příloha A uvádí podrobnosti ohledně vyhodnocení vlastností podhledu, při vystavení požáru "přibližujícímu se skutečným podmínkám".