Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 13381-3
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730858
Katalogové číslo 505658
Název dokumentu Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky
Anglický název Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 3: Applied protection to concrete members
Datum vydání 1.9.2018
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.10.2018
Věstník vydání (měs/rok) 9/18
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.080.40 - Betonové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 13381-32015
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
97605ČSN EN 13381-3 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13381-3 Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních betonových prvků, například desek, stropních desek, střech nebo stěn, které mohou zahrnovat nosníky nebo sloupy. Beton může být lehčený, obyčejný nebo těžký a může být všech tříd (např. 20/25 až 50/60 pro beton běžné pevnosti a 55/67 až 90/105 pro vysokopevnostní beton). Prvky musí obsahovat ocelové výztužné tyče. Zkušební metoda je platná pro všechny požárně ochranné materiály použité k ochraně betonových prvků a zahrnuje materiály aplikované nástřikem, reaktivní nátěry, ochranné obkladové systémy a vícevrstvé nebo kompozitní požárně ochranné materiály s nebo bez spáry mezi požárně ochranným materiálem a betonovým prvkem. Tato evropská norma specifikuje zkoušky, které mají být provedeny ke stanovení schopnosti požárně ochranného materiálu zůstat soudržné a připevněné k betonu a k poskytnutí údajů o rozložení teplot na chráněném betonovém prvku při vystavení normové teplotní křivce teplota/čas. Za zvláštních podmínek, uvedených v národních stavebních nařízeních, se zde může vyskytnout požadavek, že je nutné ochranný materiál vystavit křivce pomalého zahřívání. Tato zkouška a zvláštní podmínky jsou podrobně popsány v příloze A. Metodika požární zkoušky obsahuje ustanovení pro sběr a uvádějí dat, která lze použít jako přímý vstup pro výpočet požární odolnosti betonových prvků v souladu s postupy uvedenými v EN 1992-1-2. Tato evropská norma také obsahuje vyhodnocení, které předepisuje, jak provést analýzu údajů ze zkoušky a udává pokyny pro postupy, kterými mají být prováděny interpolace. Omezení platnosti výsledků vyhodnocení vyplývající z požární zkoušky jsou stanoveny společně s povolenou přímou aplikací výsledků pro různé betonové konstrukce, objemové hmotnosti, pevnosti, tloušťky a výrobní postupy v rámci rozsahu tlouštěk zkoušeného aplikovaného systému ochrany proti požáru. Zkušební metoda, výsledky zkoušky a posuzovací metoda neplatí pro duté betonové konstrukční prvky.