Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12665
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360001
Katalogové èíslo 505650
Název dokumentu Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
Anglický název Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
Datum vydání 01.08.2018
Datum ukonèení platnosti 01.04.2022
Datum úèinnosti 01.09.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
91.160.01 - Osvětlení obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 126652018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
90001ČSN EN 12665 2012
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514116ČSN EN 12665 2022
Anotace

ČSN EN 12665 This document defines basic terms and definitions for use in all lighting applications. This document also sets out a framework for the specification of lighting requirements, giving details of aspects that are to be considered when setting those requirements.