Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 71-7+A2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 943095
Katalogové èíslo 505639
Název dokumentu Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení
Anglický název Safety of toys - Part 7: Finger paints - Requirements and test methods
Datum vydání 01.08.2018
Datum ukonèení platnosti 01.10.2020
Datum úèinnosti 01.09.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.200.50 - Hračky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 71-7:2014+A22018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505077ČSN EN 71-7+A1 2018
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510853ČSN EN 71-7+A3 2020
Anotace

ČSN EN 71-7+A2 Tato část EN 71 stanovuje požadavky na látky a materiály používané v barvách nanášených prsty a platí pouze pro tyto barvy. Dodatečné požadavky jsou stanoveny pro značení, označování štítkem a nádobky.