Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60051-8
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356203
Katalogové èíslo 505615
Název dokumentu Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 8: Zvláštní požadavky pro příslušenství
Anglický název Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 8: Special requirements for accessories
Datum vydání 01.09.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.220.20 - Měření elektrických a magnetických veličin
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60051-82018
IEC 60051-82017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
23741ČSN IEC 51-8 1992
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60051-8 Tato norma část souboru norem platí pro příslušenství, jak je definováno ve 3.1.20 IEC 60051-1:2016.