Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 41011
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 762102
Katalogové èíslo 505549
Název dokumentu Facility management - Slovník
Anglický název Facility management - Vocabulary
Datum vydání 01.11.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.03 - Sociologie. Služby. Organizace podniků a management. Administrativa. Doprava (názvosloví)
03.080.10 - Průmyslové služby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 410112018
ISO 410112017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94111ČSN EN 15221-1 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 41011 This document defines terms used in facility management standards.