Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 11130
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038129
Katalogové èíslo 505511
Název dokumentu Koroze kovů a slitin - Zkouška střídavým ponorem do solného roztoku
Anglický název Corrosion of metals and alloys - Alternate immersion test in salt solution
Datum vydání 01.10.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.060 - Koroze kovů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 111302018
ISO 111302017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
87598ČSN EN ISO 11130 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 11130 This document specifies a method for assessing the corrosion resistance of metals by an alternate immersion test in salt solution, with or without applied stress. The test is particularly suitable for quality control during the manufacture of metals including aluminium alloys and ferrous materials, and also for assessment purposes during alloy development. Depending upon the chemical composition of the test solution, the test can be used to simulate the corrosive effects of marine splash zones, de-icing fluids and acid salt environments. The term "metal" as used in this document includes metallic materials with or without corrosion protection. This document is applicable to - metals and their alloys, - certain metallic coatings (anodic and cathodic with respect to the substrate), - certain conversion coatings, - certain anodic oxide coating, and - organic coatings on metals.