Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50131-6 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334591
Katalogové èíslo 505498
Název dokumentu Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje
Anglický název Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 6: Power supplies
Datum vydání 01.08.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.310 - Ochrana proti zločinu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50131-62017
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
513649ČSN EN 50131-6 ed. 3 2018A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
81863ČSN EN 50131-6 ed. 2 2008
504387ČSN EN 50131-6 ed. 3 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50131-6 ed. 3 Tato norma specifikuje požadavky, funkční kritéria a zkušební postupy pro PS používané jako části poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. PS bude buď nedílnou součástí I&HAS nebo bude samostatný. PS mohou mít vlastní ovládací (řídicí) funkce nebo tyto funkce mohou být zajištěny dalšími komponenty I&HAS, např. ústřednou (CIE).