Detailní informace o produktu

Typ produktu Technická normalizační informace (TNI)
Oznaèení zákl. dokumentu TNI ISO/TR 17534-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011693
Katalogové èíslo 505416
Název dokumentu Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná doporučení pro testovací případy a rozhraní se zabezpečením kvality
Anglický název Acoustics - Software for the calculation of sound outdoors - Part 2: General recommendations for test cases and quality assurance interface
Datum vydání 01.08.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2018
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.140.01 - Akustická měření a snižování hluku obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO/TR 17534-22014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

TNI ISO/TR 17534-2 Tato technická zpráva obsahuje přídavná doporučení pro implementaci výpočtových metod v softwaru, obecně použitelnou sadu testovacích případů popsaných geometricky a popis zabezpečení kvality (rozhraní se zabezpečením kvality), umožňující výměnu dat mezi softwarovými programy se zabezpečenou kvalitou v souladu s ISO 17534-1. Soubor ISO 17534 obsahuje identifikaci oficiální dokumentace.