Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15643-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730901
Katalogové èíslo 505385
Název dokumentu Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby
Anglický název Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings and civil engineering works - Part 5: Framework on specific principles and requirement for civil engineering works
Datum vydání 01.09.2018
Datum ukonèení platnosti 01.08.2019
Datum úèinnosti 01.10.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.040.01 - Pozemní stavby obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15643-52017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507314ČSN EN 15643-5 2019
Anotace

ČSN EN 15643-5 This European Standard provides specific principles and requirements for the assessment of environmental, social and economic performance of civil engineering works taking into account its technical characteristics and functionality. Assessments of environmental, social and economic performance are the three aspects of sustainability assessment of civil engineering works. The framework applies to all types of civil engineering works, both new and existing, and it is relevant for the assessment of the environmental, social and economic performance of new civil engineering works over their entire life cycle, and of existing civil engineering works over their remaining service life and end of life stage. The sustainability performance assessment of civil engineering works concentrates on the assessment of aspects and impacts of civil engineering works expressed with quantifiable indicators. It includes the assessment of a civil engineering works' influence on the environmental, social and economic impacts and aspects of the local infrastructure beyond the area of the civil engineering works, and environmental impacts and aspects resulting from transportation of the users of the civil engineering works and the use and exploitation of the infrastructure itself. It excludes environmental, social and economic risk assessment, but the results of the risk assessment should be taken into consideration. The European Standards developed under this framework do not set the rules for how the different assessment methodologies may provide valuation methods; nor do they prescribe levels, classes or benchmarks for measuring performance. NOTE: Valuation methods, levels, classes or benchmarks can be prescribed in the requirements for environmental, social and economic performance in the client's brief, construction regulations, national standards, national codes of practice, civil engineering works assessment and certification schemes, etc. The rules for assessment of environmental, social and economic aspects of organizations, such as management systems, are not included within this framework. However, the consequences of decisions or actions that influence the environmental, social and economic performance of the object of assessment are taken into account.