Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62443-4-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 180304
Katalogové èíslo 505327
Název dokumentu Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-1: Požadavky na životní cyklus vývoje bezpečného výrobku
Anglický název Security for industrial automation and control systems - Part 4-1: Secure product development lifecycle requirements
Datum vydání 01.10.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
35.030 - Bezpečnost IT
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62443-4-12018
IEC 62443-4-12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62443-4-1 This part of IEC 62443 specifies process requirements for the secure development of products used in industrial automation and control systems. It defines a secure development life-cycle (SDL) for the purpose of developing and maintaining secure products. This life-cycle includes security requirements definition, secure design, secure implementation (including coding guidelines), verification and validation, defect management, patch management and product end-of-life. These requirements can be applied to new or existing processes for developing, maintaining and retiring hardware, software or firmware for new or existing products. These requirements apply to the developer and maintainer of the product, but not to the integrator or user of the product. A summary list of the requirements in this document can be found in Annex B.