Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 303-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 075303
Katalogové èíslo 505320
Název dokumentu Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva
Anglický název Heating boilers - Part 2: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements for boilers with atomizing oil burners
Datum vydání 01.10.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 303-22017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
55730ČSN EN 303-2 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 303-2 This European Standard is applicable to boilers used for central heating in accordance with EN 303 1:2017 up to a nominal heat output of 1 000 kW and EN 303 4 up to a nominal heat output of 70 kW with forced draught burners in accordance with EN 267 that are designed for operating with liquid fuels. The performance requirements of this standard apply to type testing to heating boilers (standard, low temperature and condensing boilers) which are tested on a test rig in accordance with the test code given in EN 304. This standard applies also to room sealed boilers as defined in EN 15035 regarding efficiency and emissions. This standard can also be used as the basis for evaluation of boiler-/burner units.