Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 816
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 137103
Katalogové èíslo 505245
Název dokumentu Zdravotnětechnické armatury - Samočinné uzavírací armatury PN 10
Anglický název Sanitary tapware - Automatic shut-off valves PN 10
Datum vydání 01.06.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.060.01 - Armatury obecně
91.140.70 - Hygienická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 8162017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503864ČSN EN 816 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 816 Tato norma platí pro výtokové ventily a směšovací baterie se samočinným uzavíráním vhodné pro zařizovací předměty instalované v umývárnách. Účelem této normy je stanovit způsob značeni, identifikace, charakteristiky chemické a hygienické, rozměrové, těsnost, odolnost proti tlaku, únavové a akustické charakteristiky samočinných uzavíracích armatur. Norma neplatí pro splachovací armatury pisoárů a WC s automatickým otevíráním.