Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14511-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 143010
Katalogové èíslo 505147
Název dokumentu Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 4: Požadavky
Anglický název Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 4: Requirements
Datum vydání 01.09.2018
Datum ukonèení platnosti 01.02.2019
Datum úèinnosti 01.10.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.080 - Tepelná čerpadla
91.140.30 - Větrací a klimatizační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14511-42018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
95079ČSN EN 14511-4 2014
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506308ČSN EN 14511-4 2019
Anotace

ČSN EN 14511-4 The scope of EN 14511-1 is applicable, with the exception of process chillers. This European Standard specifies minimum operating requirements which ensure that air conditioners, heat pumps and liquid chilling packages using either air, water or brine as heat transfer media, with electrical driven compressors are fit for the use designated by the manufacturer when used for space heating and/or cooling.