Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 3580
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 055050
Katalogové èíslo 505139
Název dokumentu Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace
Anglický název Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of creep-resisting steels - Classification
Datum vydání 01.06.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.160.20 - Svařovací materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 35802017
ISO 35802017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503059ČSN EN ISO 3580 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 3580 Norma stanovuje požadavky pro klasifikaci obalených elektrod, pro ruční svařování elektrickým obloukem, feritických a martenzitických žáropevných ocelí a nízkolegovaných ocelí pro zvýšené teploty podle čistého svarového kovu v tepelně zpracovaném stavu.