Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 83 8035
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 838035
Katalogové èíslo 505125
Název dokumentu Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek
Anglický název Waste landfilling - Covering and reclamation of landfills
Datum vydání 01.07.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.030 - Odpady
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
52116ČSN 83 8035 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 83 8035 Tato norma stanoví základní podmínky pro uzavírání a rekultivaci těles a skládek, jejichž technické provedení odpovídá ČSN 83 8030.