Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50131-2-2 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334591
Katalogové èíslo 505099
Název dokumentu Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory
Anglický název Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-2: Intrusion detectors - Passive infrared detectors
Datum vydání 01.06.2018
Datum ukonèení platnosti 08.11.2024
Datum úèinnosti 01.07.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.310 - Ochrana proti zločinu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50131-2-22017
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
515364ČSN EN 50131-2-2 ed. 2 2018Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
81864ČSN EN 50131-2-2 2008
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
515363ČSN EN 50131-2-2 ed. 3 2022
Anotace

ČSN EN 50131-2-2 ed. 2 Tato norma se týká pasivních infračervených detektorů instalovaných v budovách a uvádí stupně zabezpečení 1 až 4 (viz EN 50131-1) specifických nebo nespecifických metalických nebo bezdrátových detektorů a používaných pro třídy prostředí I až IV (viz EN 50130-5). Tato evropská norma neuvádí požadavky na pasivní infračervené detektory určené k použití ve venkovním prostředí. Detektor musí splňovat všechny požadavky příslušného stupně zabezpečení. Funkce, které jsou nad rámec povinných funkcí uvedených v této normě, může detektor obsahovat, ale nesmí ovlivnit správné fungování povinných funkcí. Norma se nevztahuje na systémové propojení.