Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50134-2 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334594
Katalogové èíslo 505097
Název dokumentu Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 2: Aktivační zařízení
Anglický název Alarm systems - Social alarm systems - Part 2: Trigger devices
Datum vydání 01.06.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50134-22017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
57741ČSN EN 50134-2 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50134-2 ed. 2 Tato norma stanoví požadavky na manuálně a automaticky aktivovaná aktivační zařízení přenášející aktivační signál, stanoví požadavky a zkoušky pro aktivační zařízení tvořící součást systému přivolání pomoci a vztahuje se na veškerá aktivační zařízení přenášející aktivační signál k místní jednotce nebo řadiči využívající drátové nebo bezdrátové způsoby spojení.