Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10028-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420937
Katalogové èíslo 505040
Název dokumentu Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované
Anglický název Flat products made of steels for pressure purposes - Part 5: Weldable fine grain steels, thermomechanically rolled
Datum vydání 01.05.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.140.30 - Oceli pro tlakové účely
77.140.50 - Výrobky z ploché oceli a polotovary
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10028-52017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503815ČSN EN 10028-5 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 10028-5 Norma stanoví požadavky na ploché výrobky pro tlakové nádoby a zařízení, vyrobené ze svařitelných jemnozrnných ocelí termomechanicky válcovaných.