Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62453-302 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 184023
Katalogové èíslo 505004
Název dokumentu Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 302: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 2
Anglický název Field device tool (FDT) interface specification - Part 302: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 2
Datum vydání 01.05.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
35.100.05 - Vícevrstvé aplikace
35.110 - Výstavba sítí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62453-3022017
IEC 62453-3022016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85703ČSN EN 62453-302 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62453-302 ed. 2 (18 4023) Skupina komunikačních profilů 2 (obvykle známá jako CIPTM) definuje komunikační profily založené na ČSN EN 61158 2 Typ 2, ČSN EN 61158 3 2, ČSN EN 61158 4 2, ČSN EN 61158 5 2, ČSN EN 61158 6 2 a ČSN EN 62026 3. Základní profily CP 2/1 (ControlNetTM), CP 2/2 (EtherNet/IPTM) a CP 2/3 (DeviceNetTM) jsou definovány v IEC 61784 1 a v IEC 61784 2. Doplňkový komunikační profil (CompoNetTM) je také založený na CIPTM. Tato část souboru norem poskytuje informaci pro integraci technologie CIPTM do specifikace rozhraní FDT (ČSN EN 62453-2). Tato část souboru specifikuje komunikaci a ostatní služby. Tato specifikace neobsahuje specifikaci FDT ani ji nemění.