Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62439-5 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 184022
Katalogové èíslo 504925
Název dokumentu Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 5: Řízený redundanční protokol (BRP)
Anglický název Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 5: Beacon Redundancy Protocol (BRP)
Datum vydání 01.08.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
35.100.05 - Vícevrstvé aplikace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62439-52018
IEC 62439-52016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62439-5 ed. 2 The IEC 62439 series is applicable to high-availability automation networks based on the ISO/IEC/IEEE 8802-3 (IEEE 802.3) Ethernet technology. This part of the IEC 62439 series specifies a redundancy protocol that is based on the duplication of the network, the redundancy protocol being executed within the end nodes, as opposed to a redundancy protocol built in the switches. Fast error detection is provided by two beacon nodes, the switchover decision is taken in every node individually. The cross-network connection capability enables singly attached end nodes to be connected on either of the two networks.