Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13480-8
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 130020
Katalogové èíslo 504891
Název dokumentu Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin
Anglický název Metallic industrial piping - Part 8: Additional requirements for aluminium and aluminium alloy piping
Datum vydání 01.11.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.01 - Potrubí a součásti potrubí obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13480-82017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503618ČSN EN 13480-8 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13480-8 Tato část EN 13480 stanovuje požadavky na systémy průmyslových potrubí vyrobených z hliníku a hliníkových slitin v návaznosti na všeobecné požadavky na průmyslová potrubí v souladu se souborem norem EN 13480 a CEN/TR 13480-7.