Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 11997-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 673120
Katalogové èíslo 504866
Název dokumentu Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 1: Solná mlha/sucho/vlhkost
Anglický název Paints and varnishes - Determination of resistance to cyclic corrosion conditions - Part 1: Wet (salt fog)/dry/humid
Datum vydání 01.05.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 87.040 - Nátěrové hmoty, barvy a laky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 11997-12017
ISO 11997-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
76795ČSN EN ISO 11997-1 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 11997-1 Norma specifikuje metodu stanovení odolnosti povlaků proti cyklickému střídání podmínek solná mlha/sucho/vlhkost s použitím specifikovaných solných roztoků. Povlaky z nátěrových hmot a obdobných materiálů jsou v komoře vystaveny jednomu ze čtyř cyklů za vlhka a za sucha specifikovaných v tomto dokumentu, aby se v laboratoři simulovaly procesy probíhající v agresivních venkovních podmínkách, např. v přímořských prostředích. Na rozdíl od přirozeného stárnutí jsou laboratorní zkoušky v komoře prováděny s omezeným počtem proměnných, které mohou být regulovány, a tudíž vlivy jsou reprodukovatelnější. Popsaná metoda může kromě toho poskytnout prostředek pro kontrolu dodržování kvality nátěru nebo nátěrového systému. Norma uvádí potřebné zkušební roztoky a zařízení, zkušební režimy a popisuje přípravu vzorků, jejich expozici a hodnocení vzorků. Obdobná ČSN EN ISO 11997-2 popisuje metodu stanovení odolnosti nátěrů při cyklické korozní zkoušce, která zahrnuje expozici UV zářením jako součást cyklu.