Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 13909-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441314
Katalogové èíslo 504864
Název dokumentu Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků
Anglický název Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 3: Coal - Sampling from stationary lots
Datum vydání 01.05.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 13909-32016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74806ČSN ISO 13909-3 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 13909-3 (44 1314) Tato část ISO 13909 specifikuje postupy pro mechanické vzorkování uhlí ze stacionárních celků, například z vagonů, nákladních člunů, lodí a hromad (skládek). Tyto postupy jsou užívány, když není možno vzorkovat celky během nakládání nebo vykládání podle ISO 13909-2. Postupy pro úpravu vzorků jsou uvedeny v ISO 13909-4.