Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 13909-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441314
Katalogové èíslo 504863
Název dokumentu Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod
Anglický název Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 1: General introduction
Datum vydání 01.06.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 13909-12016
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
507080ČSN ISO 13909-1 2018Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69664ČSN ISO 13909-1 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 13909-1 Tato část ISO 13909 definuje základní termíny používané při vzorkování tuhých paliv, popisuje obecné principy vzorkování a podrobnosti o informacích uváděných v dokumentaci a ve zprávě o vzorkování. Rovněž uvádí ostatní části a je vodítkem pro výběr příslušné části.