Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO/IEC 17025
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 015253
Katalogové èíslo 504810
Název dokumentu Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří
Anglický název General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
Datum vydání 01.04.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 03.120.20 - Certifikace výrobků a podniků. Posuzování shody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO/IEC 170252017
ISO/IEC 170252017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74390ČSN EN ISO/IEC 17025 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO/IEC 17025 Tento dokument specifikuje obecné požadavky na kompetenci, nestrannost a konzistentní činnost laboratoří. Dokument je použitelný pro všechny organizace provádějící laboratorní činnosti bez ohledu na počet pracovníků. Zákazníci laboratoře, regulační orgány, organizace a programy, které používají vzájemné odborné posouzení, akreditační orgány a další, mohou používat tento dokument k potvrzení nebo uznání kompetence laboratoří.