Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P ISO 6707-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730000
Katalogové èíslo 504809
Název dokumentu Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky
Anglický název Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 2: Contract and communication terms
Datum vydání 01.05.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
91.010.20 - Smluvní hlediska
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 6707-22017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98460ČSN P ISO 6707-2 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P ISO 6707-2 (73 0000) Tato část ISO 6707 definuje terminologii pro smlouvy a zakázky použitelnou v pozemních a inženýrských stavbách.