Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60445 ed. 5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330160
Katalogové èíslo 504804
Název dokumentu Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů
Anglický název Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors
Datum vydání 01.05.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.080.20 - Grafické značky pro použití ve specifických zařízeních
13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 604452017
IEC 604452017
IEC 60445/COR12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88389ČSN EN 60445 ed. 4 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60445 ed. 5 Tento dokument platí pro identifikaci a značení svorek elektrických zařízení, jako jsou rezistory, pojistky, relé, stykače, transformátory, točivé stroje a kdekoliv je to použitelné, pro kombinaci takových zařízení (například v rozvaděčích) a rovněž se vztahuje na identifikaci konců určitých vybraných vodičů. Rovněž stanoví obecná pravidla pro používání určitých barev nebo písmeno-číslicového značení pro identifikaci vodičů s cílem vyhnout se nejednoznačnosti a zajistit bezpečný provoz. Tyto barvy vodičů, nebo písmeno-číslicové značení vodičů, je určeno k použití u kabelů nebo žil, přípojnic (sběrnic), elektrických předmětůNP1) a instalací. Tato základní publikace o bezpečnosti je primárně určena pro použití technickými komisemi při přípravě norem v souladu se zásadami stanovenými v ISO/IEC Pokynu 104 a ISO/IEC Pokynu 51. Není určen pro použití výrobci nebo certifikačními orgány. Jednou z povinností technické komise je, kdykoli je to možné, využívání základních bezpečnostních publikací při přípravě jejích publikací. Požadavky této základní publikace o bezpečnosti se nepoužijí, pokud nejsou výslovně uvedeny nebo zahrnuty do příslušných publikací.