Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 14688-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 721003
Katalogové èíslo 504775
Název dokumentu Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis
Anglický název Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 1: Identification and description
Datum vydání 01.04.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.080.05 - Zkoušení půdy obecně.
93.020 - Zemní práce. Výkopy. Základové konstrukce. Podzemní stavby.
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 14688-12018
ISO 14688-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66871ČSN EN ISO 14688-1 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 14688-1 This document specifies the rules for the identification and description of soils and is intended to be read in conjunction with ISO 14688-2, which outlines the basis of classification of those material characteristics most commonly used for soils for engineering purposes. The relevant characteristics could vary and therefore, for particular projects or materials, more detailed subdivisions of the descriptive and classification terms could be appropriate. This document specifies procedures for the identification and description of soils based on a flexible system for use by experienced persons, covering both material and mass characteristics by visual and manual techniques. Details are given of the individual characteristics for identifying soils and the descriptive terms in regular use, including those related to the results of hand tests carried out in the field as part of the descriptive process. This document is applicable to the description of soils for engineering purposes which can be those laid by natural processes, those laid by man or comprise synthetic materials. NOTE 1: The identification and description of rocks are covered by ISO 14689-1. Identification and description of materials intermediate between soil and rocks are carried out using the procedures in this document, ISO 14688-2 and ISO 14689-1 as appropriate. NOTE 2: The identification and classification of soil for pedological purposes, as well as in the framework of measurements for soil protection and for remediation of contaminated areas, is covered by ISO 25177.