Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 131-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 493830
Katalogové èíslo 504747
Název dokumentu Žebříky - Část 3: Značení a návody k používání
Anglický název Ladders - Part 3: Marking and user instructions
Datum vydání 01.07.2018
Datum ukonèení platnosti 01.12.2019
Datum úèinnosti 01.08.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.145 - Žebříky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 131-32018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80113ČSN EN 131-3 2007
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508835ČSN EN 131-3 2019
Anotace

ČSN EN 131-3 This European Standard advises on the safe use of ladders covered by the scope of EN 131-1 and fulfilling the requirements of EN 131-1, EN 131-2 and, for single or multiple hinged-joint ladders, EN 131-4, for telescopic ladders EN 131-6 and for mobile platform ladders EN 131-7.