Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61400-25-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333160
Katalogové èíslo 504697
Název dokumentu Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů
Anglický název Wind energy generation systems - Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models
Datum vydání 01.04.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.180 - Větrné turbíny a ostatní alternativní zdroje energie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61400-25-12017
IEC 61400-25-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61400-25-1 ed. 2 IEC 61400-25 (soubor) se zaměřuje na komunikaci mezi součástmi větrné elektrárny, jako jsou větrné turbíny a činiteli jako jsou systémy SCADA. Komunikace uvnitř součástí větrné elektrárny je mimo rozsah platnosti IEC 61400-25 (soubor). IEC 61400-25 (soubor) je navržena pro komunikační prostředí podporující model klient-server. Jsou definovány tři oblasti, které jsou modelovány odděleně, aby se zajistila rozšiřitelnost implementace: 1) informační modely větrných elektráren, 2) model výměny informací, 3) mapování těchto dvou modelů na normalizovaný komunikační profil.