Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 681-1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 633002
Katalogové číslo 50469
Název dokumentu Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž
Anglický název Elastomeric seals - Materials requirement for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber
Datum vydání 01.04.1998
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.05.1998
Věstník vydání (měs/rok) 4/98
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.040.80 - Těsnění pro trubkové a hadicové spoje
Subsektor
Deskriptory ADD.F,ALT,CCG,DYK,LF,NLC.R,NUU.X
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 681-11996
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
55840ČSN EN 681-1 1998A1
65979ČSN EN 681-1 1998A2
74600ČSN EN 681-1 1998A3
Opravy
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
66978ČSN EN 681-1 1998Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 681-1 Norma je českou verzí evropské normy EN 681-1:1996. Evropská norma EN 681-1:1996 má status české technické normy. Tato norma uvádí požadavky na materiály pro pryžová těsnění na: 1) zásobování studenou pitnou vodou (do 50 °C), 2) zásobování horkou pitnou a užitkovou vodou (do 110 °C), 3) kanalizační přípojky, stoky a odvody dešťové vody (nepřetržitý průtok do 45 °C a přerušovaný průtok do 95 °C). Rozdílné značení specifikovaných těsnění je definováno podle jejich typu, použití a požadavků (viz tabulka 4). Uvádí se také všeobecné požadavky na hotová těsnění; jakékoliv další požadavky pro zvláštní použití jsou specifikovány v příslušných předmětových normách, přičemž je třeba vzít v úvahu, že provedení spoje trubky je funkcí materiálových vlastností, geometrie těsnění a konstrukce spoje trubky. V těchto případech má být tato norma používána s předmětovými normami, které specifikují požadavky na provedení spojů. Tuto normu lze použít na těsnění spojů pro všechny potrubní materiály, včetně litiny, oceli, kameniny, cementové tkaniny, betonu, vyztuženého betonu, plastů a sklem vyztužených plastů. Norma je vhodná pro elastomerní součásti kompozitního nebo nekompozitního těsnění. V případě kompozitního těsnění pro materiály s rozsahem tvrdosti od 76 IRDH do 95 IRDH platí požadavky na tahové vlastnosti, trvalou deformaci a relaxaci napětí pouze v případě, že materiál se podílí na těsnicích funkcích nebo dlouhodobé stabilitě těsnění. Předmětem této evropské normy je i těsnění spojů s uzavřenou dutinou. Za pozornost stojí v kapitole 4 - Požadavky, článek 4.1.2 Vliv na kvalitu vody: Je v něm uvedeno, že "při aplikacích pro studenou a horkou pitnou vodu nesmí materiál při podmínkách používání zhoršovat jakost vody. Materiály musí splňovat národní požadavky země použití." Poznámka recenzenta: je to významný údaj z hlediska "překážek obchodu", protože umožňuje, aby každý stát EU měl svoje zvláštní požadavky. Norma tedy obsahuje následující kapitoly: Kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Klasifikace, kapitolu 4 - Požadavky, kapitolu 5 - Zkušební tělesa a teplota, kapitolu 6 - Jakost, kapitolu 7 - Tovární zkoušky výrobku, kapitolu 8 - Skladování, kapitolu 9 - Označování, kapitolu 10 - Značení a označování štítky, dále normativní Přílohy A, B, C a informativní Přílohu D. ČSN EN 681-1 (63 3002) byla vydána v dubnu 1998.