Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 63044-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332151
Katalogové èíslo 504618
Název dokumentu Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost
Anglický název General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 3: Electrical sa fety requirements
Datum vydání 01.03.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.01 - Elektrická příslušenství obecně
29.120.99 - Ostatní elektrická příslušenství
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 63044-32018
IEC 63044-32017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84949ČSN EN 50491-3 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 63044-3 Tato norma stanovuje elektrické bezpečnostní požadavky vztahující se k HBES/BACS a používá se spolu s příslušnými normami pro HBES/BACS zařízení platí rovněž i pro zařízení používaná v rámci sítě HBES/BACS Kromě toho stanovuje bezpečnostní požadavky na rozhraní zařízení, která jsou připojena k síti HBES/BACS. To se nevztahuje na rozhraní s ostatními sítěmi. POZNÁMKA: Příkladem jiných sítí je síť ICT podle normy IEC 62949. Tento dokument je použitelný na: stanice obsluhy a jiná zařízení tvořící rozhraní mezi systémem a člověkem, zařízení pro funkce managementu, řídicí zařízení, automatizační stanice a řídicí jednotky konkrétně určené pro určitou aplikaci, terénní zařízení a jejich rozhraní, kabeláž a propojení zařízení používané ve vyhrazených sítích HBES/BACS. Tato norma pokrývá následující požadavky a kritéria shody: ochrana před nebezpečími v zařízení, ochrana před přepětími v síti, ochrana před dotykovým proudem, ochrana před nebezpečími způsobeným různými typy obvodů, ochrana komunikačních instalací před přehřátím způsobeným nadměrným proudem.