Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1634-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730852
Katalogové èíslo 504605
Název dokumentu Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
Anglický název Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware - Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable windows
Datum vydání 01.03.2018
Datum ukonèení platnosti 01.10.2019
Datum úèinnosti 01.04.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.060.50 - Dveře. Okna
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1634-1:2014+A12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
97140ČSN EN 1634-1 2015
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508145ČSN EN 1634-1+A1 2019
Anotace

ČSN EN 1634-1+A1 This European Standard specifies a method for determining the fire resistance of door and shutter assemblies and openable windows designed for installation within openings incorporated in vertical separating elements, such as: a) hinged and pivoted doors; b) horizontally sliding and vertically sliding doors including articulated sliding doors and sectional doors; c) folding doors, sliding folding doors /shutters; d) tilting doors; e) rolling shutter doors; f) openable windows; g) operable fabric curtains. This European Standard is used in conjunction with EN 1363 1. The testing of fire dampers is covered by EN 1366 2. The testing of closures for conveyor systems is covered by EN 1366 7. By prior agreement with the test sponsor, additional information may be gained for individual elements of building hardware in order to fulfil the performance criteria identified in EN 1634 2. Based on the observations recorded during the test, the results may be presented in a separate report which should be in accordance with the requirements of EN 1634 2. Doors tested in accordance with this European Standard and classified in accordance with EN 13501-2 may be accepted for lift landing door applications as an alternative to EN 81-58 and subject to National Regulations. EN 81-58 represents a specific test for lift landing doors and results in an alternative classification which may not be suitable for some other purposes as defined in National Regulations.