Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 11295
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 646402
Katalogové èíslo 504538
Název dokumentu Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci a výměnu
Anglický název Classification and information on design and applications of plastics piping systems used for renovation and replacement
Datum vydání 01.06.2018
Datum ukonèení platnosti 01.09.2022
Datum úèinnosti 01.07.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.01 - Potrubí a součásti potrubí obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 112952017
ISO 112952017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86824ČSN EN ISO 11295 2010
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514783ČSN EN ISO 11295 2022
Anotace

ČSN EN ISO 11295 This document defines and describes families of techniques for the renovation and trenchless replacement (on or off the line of an existing pipeline) of non-pressure and pressure pipelines through the use of plastics pipes, including plastics composites formed in situ into pipes, fittings and ancillary components. It does not include new construction provided as network extension. For each technique family, it identifies areas of application including, but not limited to, underground drainage and sewerage, and underground water and gas supply networks. This document provides information on the principles of, but not the detailed methodologies for, the design of plastics piping systems used for renovation or trenchless replacement of existing pipelines, covering: - existing pipeline and site conditions; - functions of the new pipeline; - structural performance; - hydraulic performance; - installation aspects and site impact; - other factors affecting renovation or trenchless replacement technique selection. Necessary work on the existing pipeline prior to renovation and/or trenchless replacement is outside the scope of this document. This document provides information needed to determine viable options and for identification of the optimal technique with regard to a given set of rehabilitation objectives. NOTE: It is the responsibility of the designer to choose and design the renovation or trenchless replacement system. It does not specify the calculation methods to determine, for each viable technique, the required amount of lining or replacement pipe material needed to secure the desired performance of the rehabilitated pipeline.