Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61400-25-5 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333160
Katalogové èíslo 504514
Název dokumentu Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody
Anglický název Wind energy generation systems - Part 25-5: Communications for monitoring and control of wind power plants - Compliance testing
Datum vydání 01.06.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.180 - Větrné turbíny a ostatní alternativní zdroje energie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61400-25-52017
IEC 61400-25-52017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61400-25-5 ed. 2 This part of IEC 61400-25 specifies standard techniques for testing of compliance of implementations, as well as specific measurement techniques to be applied when declaring performance parameters. The use of these techniques will enhance the ability of users to purchase systems that integrate easily, operate correctly, and support the applications as intended. This part of IEC 61400-25 defines: - the methods and abstract test cases for compliance testing of server and client devices used in wind power plants, - the metrics to be measured in said devices according to the communication requirements specified in IEC 61400-25 (all parts).