Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61784-3-8 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 184001
Katalogové èíslo 504481
Název dokumentu Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8
Anglický název Industrial communication networks - Profiles - Part 3-8: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 8
Datum vydání 01.06.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
35.100.05 - Vícevrstvé aplikace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61784-3-82017
IEC 61784-3-82016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61784-3-8 ed. 2 This part of the IEC 61784 3 series specifies a safety communication layer (services and protocol) based on CPF 8 of IEC 61784 1, IEC 61784-2 and IEC 61158 Type 18 and Type 23. It identifies the principles for functional safety communications defined in IEC 61784 3 that are relevant for this safety communication layer. This safety communication layer is intended for implementation in safety devices only. This part defines mechanisms for the transmission of safety-relevant messages among participants within a distributed network using fieldbus technology in accordance with the requirements of IEC 61508 series for functional safety. These mechanisms may be used in various industrial applications such as process control, manufacturing automation and machinery. This part provides guidelines for both developers and assessors of compliant devices and systems.