Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 11126-10
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038236
Katalogové èíslo 504472
Název dokumentu Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 10: Almandin
Anglický název Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 10: Almandite garnet
Datum vydání 01.06.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.220.10 - Příprava povrchů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 11126-102017
ISO 11126-102017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
72976ČSN EN ISO 11126-10 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 11126-10 This document specifies requirements for almandite garnet abrasives, as supplied for blast-cleaning. It specifies ranges of particle sizes and values for apparent density, Mohs hardness, moisture content, conductivity of aqueous extract and water-soluble chlorides. The requirements specified in this document apply to abrasives supplied in the "new" condition only. They do not apply to abrasives either during or after use. Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives are given in the various parts of ISO 11127.