Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 9775
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 324231
Katalogové èíslo 504339
Název dokumentu Malá plavidla - Ovládací mechanismy přívěsných motorů o výkonu od 15 kW do 40 kW
Anglický název Small craft - Remote steering systems for single outboard motors of 15 kW to 40 kW power
Datum vydání 01.02.2018
Datum ukonèení platnosti 01.09.2021
Datum úèinnosti 01.03.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 47.080 - Malá plavidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 97752017
ISO 97751990
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
21478ČSN EN 29775 1997
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512394ČSN EN ISO 23411 2021
Anotace

ČSN EN ISO 9775 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky a metody zkoušení systémů ovládání lany (tahem/tlakem) a hlavních komponent těchto systémů používaných na malých plavidlech s jedním přívěsným motorem o výkonu od 15 kW do 40 kW.