Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 13567-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013104
Katalogové èíslo 504291
Název dokumentu Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
Anglický název Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation
Datum vydání 01.05.2018
Datum ukonèení platnosti 01.05.2022
Datum úèinnosti 01.06.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.110 - Technická dokumentace výrobků
35.240.10 - Navrhování pomocí počítače (CAD)
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 13567-22017
ISO 13567-22017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66309ČSN EN ISO 13567-2 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514672ČSN EN ISO 13567-2 2022
Anotace

ČSN EN ISO 13567-2 ISO 13567 consists of two parts which deal with CAD layer organization and naming. ISO 13567-1 has a general application whereas this document is applicable to construction projects. The purpose of the ISO 13567 series is to establish a common international basis for organizing data in CAD systems that cover the structuring of data into layers. This document covers the organization and allocation of layers for CAD on construction projects for the purposes of communication and management.