Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15652
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 323215
Katalogové èíslo 504277
Název dokumentu Malá plavidla - Ovládací mechanismy malých člunů s vodometem
Anglický název Small craft - Remote steering systems for inboard mini jet boats
Datum vydání 01.02.2018
Datum ukonèení platnosti 01.09.2021
Datum úèinnosti 01.03.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 47.080 - Malá plavidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 156522017
ISO 156522003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73654ČSN EN ISO 15652 2005
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512394ČSN EN ISO 23411 2021
Anotace

ČSN EN ISO 15652 Tato mezinárodní norma stanovuje minimální požadavky na konstrukci, provozování a instalaci ovládacích mechanismů všech malých člunů s vodometem vážících méně než 1 000 kg, kromě vodních skútrů.