Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 16147
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 324140
Katalogové èíslo 504270
Název dokumentu Malá plavidla - Vestavěné naftové motory - Palivové a elektrické komponenty na motoru
Anglický název Small craft - Inboard diesel engines - Engine-mounted fuel and electrical components
Datum vydání 01.02.2018
Datum ukonèení platnosti 01.12.2018
Datum úèinnosti 01.03.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 47.080 - Malá plavidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 161472017
ISO 161472002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
68943ČSN EN ISO 16147 2006
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505827ČSN EN ISO 16147 2018
Anotace

ČSN EN ISO 16147 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na provedení a instalaci palivových a elektrických komponent montovaných na vestavěných vznětových motorech pro zajištění minimalizace úniku paliva a rizika a/nebo šíření ohně na malých plavidlech o délce trupu až do 24 m.