Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14496 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722492
Katalogové èíslo 504254
Název dokumentu Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody
Anglický název Gypsum based adhesives for thermal/acoustic insulation composite panels and gypsum boards - Definitions, requirements and test methods
Datum vydání 01.03.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.10 - Cement. Sádra. Vápno. Malta
91.120.10 - Tepelné izolace
91.120.20 - Akustika v budovách. Zvukové izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 144962017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75447ČSN EN 14496 2006
503633ČSN EN 14496 ed. 2 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14496 ed. 2 Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na sádrová lepidla, která jsou složena ze sádrových malt podle EN 13279-1 a příměsí. Tato lepidla se používají k připevňování sádrových kompozitních tepelně nebo akusticky izolačních deskových panelů podle EN 13950, sádrokartonových desek podle EN 520, sádrových desek vyztužených rohoží podle 15283-1, sádrovláknitých desek podle EN 15283-2 a jiných vhodných výrobků jako jsou upravené výrobky ze sádrových desek podle EN 14190 a předtvarované sádrokartonové lišty podle EN 14209 ke stěnám a příčkám. Lepidla se používají v konstrukčních systémech, u kterých je nutné dodržet tepelný a akustický požadavek. Tato norma popisuje následující vlastnosti výrobku: reakce na oheň, požární odolnost a přídržnost, stanovené podle příslušných evropských zkušebních metod. Tato norma stanovuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku (AVCP).