Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 16851
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270211
Katalogové èíslo 504217
Název dokumentu Jeřáby - Systémy lehkých jeřábů
Anglický název Cranes - Light crane systems
Datum vydání 01.03.2018
Datum ukonèení platnosti 01.07.2021
Datum úèinnosti 01.04.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 168512017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
502505ČSN EN 16851 2017
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512067ČSN EN 16851+A1 2021
Anotace

ČSN EN 16851 Tato evropská norma platí pro: - systémy lehkých jeřábů, buď podvěšené nebo pro systémy volně stojící; - sloupové výložníkové jeřáby; - nástěnné výložníkové jeřáby. POZNÁMKA 1 - Pro znázornění typů jeřábů viz příloha B. POZNÁMKA 2 - Nosnost systémů lehkých jeřábů je obecně menší než 10 t, norma je však rovněž aplikovatelná, pokud je nosnost vyšší. Tato evropská norma platí pro jeřáby a systémy jeřábů, které mají konstrukci vyrobenou z oceli nebo hliníku, kromě hliníkových konstrukcí, které mají svařované spoje. Tato evropská norma neplatí pro jeřáby zahrnuté v jiných výrobkových normách jeřábů, například EN 15011 nebo EN 14985. Tato evropská norma stanovuje požadavky pro všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se jeřábů, které jsou používány podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4). V této evropské normě nejsou zahrnuta zvláštní nebezpečí od výbušného prostředí, ionizačního záření a od provozu v elektromagnetickém poli mimo rozsah stanovený v EN 61000-6-2 a pro provoz ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Tato evropská norma nezahrnuje požadavky pro zdvihání osob. Tato evropská norma platí pro jeřáby, které byly vyrobeny po datu schválení CEN této evropské normy.