Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50090-6-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 368051
Katalogové èíslo 504183
Název dokumentu Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-1: Rozhraní - Rozhraní webové služby
Anglický název Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 6-1: Interfaces - Webservice interface
Datum vydání 01.02.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.240.67 - Využití informačních technologií ve stavebnictví
97.120 - Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50090-6-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50090-6-1 Tato norma definuje normalizované rozhraní založené na webových službách mezi HBES a dalšími systémy informačních technologií (IT). Normalizované rozhraní je zapouzdřeno v bráně HBES, která je schopna komunikovat jak s domácím, tak s HBES otevřeným komunikačním systémem a s připojenými IT systémy. Brána HBES implementuje sadu kódovacích standardů (viz 10.2) a také různé protokoly výměny zpráv (viz 10.3), které umožňují vzdálený přístup k HBES otevřenému komunikačnímu systému přes internet nebo jinou širokopásmovou síť (WAN). Pro tento účel definují profily brány různé úrovně implementace (viz 10.4).